• Ръка за ръка
    с традициите

offer1

Българските традиции

Най- пълна представа за една страна можеш да добиеш като се запознаеш с нейните традиции и обичаи. Българските народни обичаи преминават през много трудности и изпитания войни, въстания, робство

offer2

Българска архитектура

Архитектурата заема важно място в културното развитие на народите, населявали българските земи. Развитието на архитектурата в България минава през седем периода: от възникването до създаването на българската държава

offer3

Музикални инструменти

Гайдата е музикален инструмент от групата на дървените духови инструменти.Тя е традиционен народен инструмент главно на Балканите, но се среща и в цяла Европа.Същноста на инструмета е, че придава звук във фолклорните песни